ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

books mediumΟι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν ένα ενήλικα να επιδιώξει την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και, κυρίως, την ουσιαστική γνώση της αγγλικής γλώσσας, μπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι.

Στόχος μας είναι, αφού προσδιορισθούν το γνωσιακό επίπεδο, οι ανάγκες, οι ειδικές χρήσεις της γλώσσας και εν γένει το προφίλ του ενήλικα-μαθητή, αναλόγως και του αριθμού των ενδιαφερομένων, να δημιουργούνται τα κατάλληλα κατά περίτπωση τμήματα διδασκαλίας.

Επίσης είναι δυνατή η διδασκαλία ειδικής ορολογίας, ανάλογα με την εξειδίκευση και την ενασχόληση του εκπαιδευομένου.